Tasarımı Kaydet  Kapat
1-Binanin Şu Anki Durumunu Tesbit Için Mevcut Durum Analizi

2-Mevcut Durum Analizi Sonucunda Binada Tesbit Edilen Eksiklikleride Göz Önene Alarak Güçlendirme Projesinin

Hazirlanmasi:Bİlgİsayar Analİzİ İçİn Modelleme Yapi Üç Boyutlu Olarak Modellenİp Analİz Edilir.

Kolonlar: Tüm Kolonlar Mevcut Projesİnde Belİrtİlen Boyut Ve Kesİtlerde Yerinde Kontrol Edilerek

3 Boyutlu Olarak Gİrİlir.

Kİrİşler: Mevcut Kİrİşler Efektİf Döşeme Boylari Ts 500 E Göre Belİrlenen Tablali Kesİt Olarak

Modele Girilir

Duvarlar: Analİzde Duvarlarin Yapi Rİjİtlİğİne Katkilari Göz Ardi Edİlir. Sadece Duvar

Yüklerİ Kİrİşler Üzerİne Yayili Yük Olarak Etkİtİlir .Ancak Gerçekte Duvarlar Deprem Aninda

Ve Hasar Görmeden Önce Deprem Yüklerİne Karşi Dİrenç Gösterİr Ve Bİr Mİktar Deprem

Enerjİsİ Tüketİrler. Ancak Günümüzde Kullanilan Bütün Modern Yapi Ana Lİz Programlari

Dolgu Duvarlarin Bİna Davranişina Olan Etkİlernİ Göz Ardi Etmektedİr.Yapilan Deneysel

Çalişmalarda Yatay Yükler Altinda Tuğla Dolgu Duvarli Çerçeve İle Çiplak Çerçeve Arasinda

Peryot,Yatay Deplasman,Taban Kesme Kuvvetİ Gİbİ Yapisal Özellİklerİnde Farkliliklar Olduğu

Yapilan Çalişmalarda Görülmüştür. Ayrica Bu Deneysel Çalişmalar Analİtİk Çalişmalarlada

Örtüşmektedİr.

 

Örneğİn : Tuğla Duvarla Dolgulu Sİstemİn, Deplasmanlarinin %56-%85 Oraninda Azaldiği (Bertara Ve

Brokken ,1981,Tüzün 1999),

 Yatay Yük Taşima Kapasİtesİnİn 1.5 Kat Daha Fazla Olduğu,Yumuşak Zemİn Katli Duvarli Çerçevenİn Kolonlarindakİ Kesme Kuvvetlerİnİn Çiplak Çerçevelİ

Yumuşak Katli Yapinin Zemİn Kat Kolonlarinin Kesme Kuvvetlerİne Göre Oldukca Yüksek Olduğu,

(Asterİs 2003) Kanitlanmiştir.

 Büyük Marmara Depremİnde Göçen Yapi Oraninin Sadece % 4 Olmasi Da Bu Durumu Desteklemektedİr.Bu Nedenlerle Çok Önemli Olan Ara Bölme Duvar Etkisi Tarafimizca Yapilan Tüm Projelerde Göz Önüne Alinmaktadir.Temel:Yapinin Temellerİ Mevcut Projesİne Göre , Alinir.

 Analiz Modelinin Oluşturulmasi 

Yapinin Bügünkü Durumu ,2007 Tdy Ve Amerİkan Ubc (United Building Code)1997 Ve Eurocod 8 (Avrupa

Bİrlİğİ Yapi Şartnamesİ) Şartnamesİnİn Öngördüğü Deprem Yüklerİ Altinda Hesaplanarak Mevcut

Yapinin Taşiyici Sİstemİ Gerİye Dönük Olarak Değerlendirilir.

 Kullanilan Bina Analiz Modeli 

A) Lineer Elastik Analiz Olduğundan Bütün Kesitlerde Çatlamiş Kesite Ait Eğilme Rijitlikleri Kullanilir Ve Dolayisiyla

Eleman Rijitliklerinde Ise Yönetmelik 7.4.6 A Ve B Deki Bağintilarla Bulunan Aşağidaki Değerler Alinir 

((B-)Doğrusal Olmayan Elastik Yöntemle Çözüldüğünde Ise Bütün Kesitlerde Çatlamiş Kesite Ait Eğilme Rijitlikleri

Kullanilir Ve Dolayisiyla Eleman Rijitliklerinde Ise Yönetmelik 7.4.6 A Ve B Deki Bağintilarla Bulunan Aşağidaki

Değerler Alinir

 Eğilme Rijitlikleri :

 Çatlamiş Kesİt

 Kirişlerde:

 Kolon/Perdelerde:

 0.4eio

 Nd / (Ac Fcm) 0.10 0.40 Eio

 Nd / (Ac Fcm) 0.40

 0.80 Eio