Tasarımı Kaydet  Kapat

*Jeotermal Ruhsat Alanı Belirleme,

*Jeotermal Ruhsat Alan Değerleme,

*Jeotermal Ruhsat Başvuru Dosyası Hazırlama,

*Jeotermal Arama Ruhsatı Alımı,*Jeotermal İşletme Ruhsatı Alımı,

*Arama Projesi Hazırlanması

*İşletme Projesi Hazırlanması

*Arama Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

*İşletme Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

*Jeotermal Saha Araştırmaları,

- Hidrojeokimyasal Analizler,

- Jeolojik Haritalama

- Jeofizik Araştırmalar ( DES, MT, Sismik )

- Hidrotermal Alterasyon Çalışmaları

- Tektonik Araştırma ve Haritalama

*Fizibilite Çalışmaları

*Jeotermal Saha Etütleri

*Jeotermal Sondaj  Açım İzinleri

*Jeotermal Sondaj için ÇED Raporu Alımı

*Jeotermal Ruhsat Devir, Alım ve Satım Danışmanlığı

*Jeotermal Enerji Santrali İmar Planına Esas Etüd

*Jeotermal Enerji Santrali Jeolojik Jeoteknik Zemin Etüd Raporu